Privacyverklaring

Stichting Edith Devriendt (hierna genoemd SED) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. SED hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving.

Wij beschikken over uw gegevens wanneer u 

  1. gebruik gemaakt heeft of wenst gebruik te maken van een tussenkomst van SED. Derden kunnen als doorverwijzer uw gegevens aan ons doorgeven in het kader van een gewenste tussenkomst.
  2. een schenking doet.

SED gebruikt uw gegevens om uw aanvraag optimaal te kunnen behandelen of uw schenking te kunnen verwerken. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van de personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw vraag of de administratieve verwerking van uw schenking. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u informatie over SED te sturen. Indien u die informatie niet wenst, kan u dit melden aan info@stichtingedithdevriendt.be 

U mag kosteloos uw gegevens opvragen om ze te controleren of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Na controle van uw identiteit zal SED ingaan op uw verzoek. Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Na stopzetting van de tussenkomst mag u ook vragen uw gegevens te laten verwijderen. Na controle van uw identiteit zal dat ook gebeuren tenzij ze krachtens een specifieke wet of een overeenkomst verder moeten worden bewaard. 

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring kunt u mailen naar info@stichtingedithdevriendt.be of een brief sturen naar Stichting Edith Devriendt t.a.v. Informatieveiligheid, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde. 

Privacyverklaring