Een gezin van 6 personen met financiële problemen kan het lidgeld voor inschrijving kinderturnen niet betalen. Stichting Edith Devriendt doet tussenkomst.

juli 2017

Omwille van precaire financiële toestand binnen een gezin, kunnen zij de sportactiviteiten op school niet meer betalen. Stichting Edith Devriendt komt tussen opdat de kinderen alsnog kunnen deelnemen.

juli 2017

Alleenstaande vader kan omwille van ziekte niet instaan voor de zorg van zijn zoon. De zoon werd geplaatst in een voorziening bijzondere jeugdzorg. Stichting Edith Devriendt komt tussen opdat de zoon kan deelnemen aan een zomerkamp bij een gastgezin.

juli 2017

Voor een groep kansarme kinderen en hun familie, werd een winterfeest georganiseerd. De kindjes kregen van de stichting een cadeau in de vorm van een boek, puzzel en/of knutselpakket.

februari 2017

Een groep basketbalspelers met beperking die in een instelling verblijven, zouden graag deelnemen aan de Special Olympics in Lommel.
Zij hebben echter niet de financiële mogelijkheden om hun verblijf aldaar te bekostigen.

februari 2017

Hoe kan u Stichting Edith Devriendt steunen?

Hoe kan u Stichting Edith Devriendt steunen?

Ook u kunt meehelpen om de dromen van vele kinderen waar te maken. Dit kan door een gift, schenking of legaat bij testament. Elke gift klein of groot maakt het verschil.

Stichting Edith Devriendt steunen