Wanneer is een gift fiscaal aftrekbaar?

Vanaf € 40 krijgt u een fiscaal attest, als bewijs voor de ficale aftrek van de personenbelasting. Wij sturen die jaarlijks op rond de maand april - mei.

Waar kan ik de jaarrekening van Stichting Edith Devriendt raadplegen?

Hier kan je de laatste jaarrekening consulteren.

Hoe kan u Stichting Edith Devriendt steunen?

Hoe kan u Stichting Edith Devriendt steunen?

Ook u kunt meehelpen om de dromen van vele kinderen waar te maken. Dit kan door een gift, schenking of legaat bij testament. Elke gift klein of groot maakt het verschil.

Stichting Edith Devriendt steunen
Stichting Edith Devriendt