Wat doet Stichting Edith Devriendt

Niemand twijfelt er nog aan dat sporten en bewegen gezond is. Even evident is dat kunst – en cultuurbeleving grenzen verlegt en je betrokkenheid met de samenleving bevordert.

Nochtans is het niet voor iedereen zomaar vanzelfsprekend om de stap naar de sportclub te zetten, zich een minimum aan uitrusting aan te schaffen of zich in te schrijven in een muziek- of kunstacademie. Zeker niet als het gaat over kinderen met een handicap of kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen met financiële problemen.

Stichting Edith Devriendt wil alle kinderen, ongeacht hun fysieke of mentale toestand, de mogelijkheid geven om aan sport en/of cultuur te doen.

Hoe doen we dit?

Er zijn vele manieren om kinderen aan een betere toekomst te helpen :

  • tussenkomst in het lidgeld van een (sport)club
  • aankopen van de uitrusting die nodig is voor het beoefenen van hun favoriete sport of hobby
  • toegangstickets betalen voor sport- of cultuurmanifestaties
  • een leuke vakantie laten beleven tijdens een (sport)kamp aan zee of in de Ardennen
  • een aangepast fietsje schenken waarmee een kind met beperkingen toch mee op uitstap kan
  • enz ...

Alle aanvragen worden met de grootst mogelijke discretie behandeld en steeds met het geluk van het kind voor ogen.

Wat doet Stichting Edith Devriendt

Steun aanvragen

Steun aanvragen

Ken je iemand die in een moeilijke situatie zit waardoor het financieel moeilijk is om de kinderen in het gezin alle kansen te geven om toe te treden tot een hobbyclub (gericht op sport of cultuur)?

Vraag hier uw steun aan